Hva koster det å være medlem i TVK?

 

Medlemskontingent

 • Hovedmedlem (uansett alder) : 500,- NOK (600,- fra 2025)
 • Familiepakke (hele familien) : 800,- NOK  (900,- fra 2025)
 • Støttemedlem : 100,- NOK (eller mer, frivillig)
 •  Æresmedlem : 0,- NOK

 

Aktivitetsavgift

 • Barn, 6-12 år: 600,- NOK
 • Ungdom, 13-16 år: 1.000,- NOK
 • Junior (17-18 år): 1.500,- NOK
  (Juniorer som kun deltar på trening og ikke ritt, har samme sats som 13-16 år)
 • Senior: 1800,- NOK
 • Veteran/Master: 0,- NOK og ingen refusjon av startkontingenter
 
Begrepsforklaring

Medlemskontingent er for medlemskap i TVK, og alle som vil være medlem må betale medlemskontingent (bortsett fra æresmedlemmer). Her kan man alternativt velge familiemedlemskap, og da kan hele familien meldes inn om man ønsker.

Støttemedlemskap: Dette er en som en pengegave til klubben. Gir ikke tilgang til klubbens medlemsfordeler, og heller ikke rettigheter til å løse lisens fra NCF.

Aktivitetsavgift er en avgift for de som er aktive. Definisjonen på «aktiv» er at man benytter seg av klubbens aktivitetstilbud, som f.eks. mandagstreninger i Nilsbyen. Aktivitetsavgiften er gradert etter alder.

 Klubben dekker startkontingent på såkalte "aktiveritt" for de som betaler aktivitetsavgift.

Et par eksempler:
Eksempel 1:
Familien Andersen har to barn, Per (6 år) og Kari (8 år). Begge barna er med på mandagstreninger i Nilsbyen. Mor og far sykler også av og til, og de har derfor valgt familiemedlemskap og betaler kr 800,- pr år for dette. Ettersom Per og Kari er med på mandagstreninger, så betaler de aktivitetsavgift på kr 600,- for hvert av barna.
Eksempel 2:
Ola Olsen er 45 år, og han deltar på noen turritt av og til. Ingen av de andre i hans familie deler hans interesse for sykling, og Ola har derfor valgt «Hovedmedlemskap» til kr 500. Ola deltar ikke på klubbens organiserte treninger, derfor betaler han heller ikke aktivitetsavgift.