Dopfritt

TVK er et rent idrettslag ihht. antidoping.no , og TVKs medlemmer plikter å følge klubbens policy vedr. antidoping.

 

Dugnader

TVK tilstreber å ikke ha salgsdugnader, vi ønsker at dugnader skal støtte opp under klubbens sportslige aktiviteter. Dugnader består derfor i all hovedsak av å bistå under våre arrangementer.  Medlemmene er forpliktet til å stille på minst én dugnad i løpet av året.