Det er 2 løyper: Kort og lang.

Den lange går rundt hele "Litjåsen", mens den korte snur på toppen av brua.