Gjermund Clements Jakobsen style=

Gjermund Clements Jakobsen

Styreleder
Linda Stenhaug style=

Linda Stenhaug

Nestleder
Brage Høyem Amundsen style=

Brage Høyem Amundsen

Styremedlem
Hans-Kristian Eimhjellen style=

Hans-Kristian Eimhjellen

Styremedlem
Knut Hergot style=

Knut Hergot

Styremedlem
Roger Sand style=

Roger Sand

Styremedlem
Erlend Skjærseth Stensø style=

Erlend Skjærseth Stensø

Styremedlem
Morten Sæterhaug style=

Morten Sæterhaug

Styremedlem
Anne Sophie Hunstad style=

Anne Sophie Hunstad

Varamedlem
Lillian Saur style=

Lillian Saur

Varamedlem
Ole-Martin Smedseng style=

Ole-Martin Smedseng

Varamedlem
Ola Resell style=

Ola Resell

Daglig leder