Rappfoten – TVK’s Orden

Rappfoten ble innstiftet i 1921. Ordenens opprinnelige navn var Skræv-kringla, men ble omdøpt til Rappfoten i 1924.

Fra Rappfotens jubileums-skrift 1921-1978, «Historisk skrift og dokument utgitt av ordenskollegiet av 1977», heter det blant annet:

  • «Rappfoten har vel tatt den misjon innen TVK, at den har evnet å binde eldre medlemmer til den hederskronte klubb», og videre
  • «Rappfoten skal også være et humørfylt og lystig innslag i klubbens liv. Og ingen av medlemmene må se på dette som noe mål i seg selv å bli utnevnt eller forfremmet innenfor en slik uhøytidelig forsamling«.

Rappfoten skal være en tydelig tradisjonsbærer som er med å ta ansvar for klubbens historie, fellesskapet og likhetstanken.

Ordenskollegiet, Rappfoten

Arrangement

  • 100-års jubileum 2021!

Organisasjon

Statutter

Ordenskollegiet (2018 – )

Ordenskapitlet

Etter årsmøtet 2018 har vi følgende medlemmer av Ordenskapitlet (medlemmer):

De som ikke har registrert sin e-post eller har fått ny e-post, ta kontakt med Ordenskollegiet så oppdaterer vi registeret.

Medlemskontingent

  • Medlemmer, under 80 år: 100,- NOK/år (2019 – )

  • Medlemmer, 80 år og eldre: 0,- NOK/år (2019 – )

Ordenskollegiet som ble innsatt 2018 har besluttet å øke den årlige medlemskontingenten til 100,- NOK. For å holde kostnadene nede oppfordres Ordenskapitlets medlemmer selv til å betale inn den årlige medlemskontingenten til Skattmester’s konto. Husk å merke betalingen med ditt navn og hvilket/hvilke år kontingenten gjelder for, så blir innbetalingen korrekt registrert av Skattmester.

Da det ikke aktivt ble innkrevd medlemskontingent for 2019, ser vi gjerne at medlemmene betaler inn medlemskontingent for 2019 og 2020 samlet (200,- NOK):

  • Kontonummer for medlemskontingent: 8601.91.66645 (nytt kontonummer av 2019)
  • Husk! Merk innbetaling med navn og hvilket/hvilke år innbetalingen gjelder for – for eksempel «Ola Nordmann : Medlemskontingent Rappfoten 2019 og 2020».

Ta kontakt med Skattmester dersom du lurer på noe ifm. medlemskontingent og/eller innbetaling. Skattemester fører oversikt over innbetalinger.

Protokoll / møtereferat Ordenskollegiet