Medlemskontingent 2024

Medlemskontingent 2024

Publisert av Ola Resell den 06.02.24.

Medlemskontingenten for 2024 er nå sendt ut. De aller fleste får den som eFaktura i sin nettbank, noen få får den bare på e-post. Den kommer også opp i Gnist-appen.

Dersom du mot formodning ikke har fått fakturaen, si fra til tvk@tvk.no eller ring 48080201.

Betalingsfrist er 20. februar. Det elektroniske medlemskortet utløper dagen etter, med mindre fakturaen er betalt.