Støtte til familier med lav betalingsevne

Støtte til familier med lav betalingsevne

Familier med lav betalingsevne kan søke om reduksjon i kontingent og/eller aktivitetsavgift.

Alle idrettslag i hele landet har fått tildelt et beløp fra spillemiddelfordelingen som skal brukes til:

  • klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

TVK har lenge valgt å holde foreldrebetaling så lav som mulig. Derfor har både medlemskontingent og aktivitetsavgift vært uendret siden 2018.

Dersom din families økonomiske situasjon er vanskelig mtp. medlemskontingent eller aktivitetsavgift, ta kontakt med enten styreleder eller daglig leder. Epost: tvk@tvk.no eller telefon 48080201.

Vi minner også om at vi har et lite utvalg sykler til midlertidig utlån, både terreng- og landeveissykler.