Innmelding i klubben

Innmelding i klubben

Publisert av Ola Resell den 19.09.22. Oppdatert 20.09.22.

Dersom du har et barn som har deltatt på to treninger, og som ønsker å fortsette, så må barnet meldes inn i klubben. 

Innmelding gjøres enkelt via TVKs hjemmeside. Innmeldingsskjemaet finner du på denne linken.

Info om ulike typer medlemskap og hva det koster finner du her.

Når det gjelder aktivitetsavgift, så blir den fakturert fra klubben. Men det forutsetter at man har meldt seg inn først :) 

Husk: Registrering i Spond er ikke det samme som medlemskap i klubben!