Barne- og ungdomsgruppa

Barne- og ungdomsgruppa

Publisert av Ola Resell den 15.04.23.

 

Her finner du info om barne- og ungdomsgruppa: https://www.tvk.no/Barnogungdom/

De fleste gruppene tar nå inn nye barn, men man må uansett registrere seg på ventelista, og den finner du på denne linken: Registreringsskjema.