PARKERING

Nilsbyen terrengsykkelpark ligger på Byåsen i Trondheim. Det er lett å finne fram, og det enkleste er å søke på «Nilsbyen terrengsykkelpark» i Google Maps, eller søke opp adressen Overlege Bratts veg 40.

Som alle andre, så ønsker vi å ha et godt forhold til våre naboer. All aktivitet i Nilsbyen medfører stor trafikk i Overlege Bratts vei, både med biler og sykler. Dette er en boliggate i et boligstrøk, og vi anmoder alle om å kjøre (og sykle) med spesiell varsomhet her.

Det skal ikke parkeres i Overlege Bratts vei.

Parkeringsavgift

Vi har ikke anledning til å kreve inn parkeringsavgift på de av våre parkeringsplasser som er offentlige utfartsparkeringer. Vi oppfordrer allikevel alle som parkerer til å betale kr 75,- pr dag. Betalingsmiddel: Vipps TVK, #524068. Dette er frivillig, men som alle vet er økonomien i et slikt arrangement begrenset, og en frivillig «parkeringsdonasjon» er en bekreftelse for oss som arrangør på at dere setter pris på innsatsen som legges ned.

Parkeringsplasser (ref. kart under)

P1: Dette er parkeringsplassen ved stadion. Begrenset kapasitet. Her blir det satt opp en sone for av- og pålessing av utstyr, før man må kjøre til parkeringsplass som har ledig kapasitet.

P2: Grusbane. Adresse: Persløkkvegen 4. Ligger i et boligområde, KJØR VARSOMT og forsiktig. Avstand til Nilsbyen: 800m. Se kartet for hvor man må kjøre, og hvor man kan sykle for å komme til og fra.

P4: Granåsen. Avstand fra Granåsen til Nilsbyen: 1,4 km med sykkel. Flatt, bortsett fra siste bakke opp Overlege Bratts vei.

Telt og annet utstyr

Det er mulig å kjøre opp til P1 for å lesse av utstyr. På fredag er det tilgang helt opp til stadion, men bare for nødvendig utsetting av lagstelt osv. Man kjører da langs en tur- og hestevei, og det skal da kjøres i gangfart. På lørdag og søndag skal det ikke kjøres helt opp til stadion, unntatt i helt spesielle forhold. Koordineres i så fall med parkeringsvakt.

Bobiler/campingvogner

Vi har plass til seks bobiler eller campingvogner på stadion. Her er det først til mølla. Ta kontakt med Svein Ove Eimhjellen, se kontaktinfo. Vi kan dessverre tilbyr ikke tilkobling til vann eller strøm.
Pris: det samme som 6x3 lagstelt, og betales via Vipps.