Informasjon til frivillige under NM

 

Mannskapslista

Her er mannskapslista: Trykk her
Status pr. 21. mai: Lista er ikke helt ferdig, det kan fortsatt komme noen endringer, både på plassering på oppgaver og tidspunkter. 

Løypevakter har en egen liste, den finner du her: Vaktliste for løypevakter

 

Kart og annen info til løypevakter lørdag
Her er spesifikk info til løypevakter: https://www.tvk.no/nm_loypevakt_lordag

 

Kart til løypevakter søndag

Info til løypevakter på søndag: https://www.tvk.no/nm_loypevakt_sondag/

 

Mat til frivillige

Alle frivillige får et smørbrød el.l. i løpet av dagen. Løypevakter og andre som skal ut i terrenget kan gå innom kafeen og ta dette med seg før de går ut. Dere som jobber på stadion kan hente dette når det passer.